IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Informace pro rodiče o zápisu do 1. třídy ZŠ

1. Organizace zápisu

  • Zápis se uskuteční v budově Základní školy ve Velkých Heralticích v pátek 12.4.2024 od 13 hod. do 17 hod.
  • Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018, včetně dětí s odkladem školní docházky.
  • Tiskopisy pro zapsání žáka (žádost o přijetí, zápisní list) a pro odklad povinné školní docházky (žádost o odklad docházky) jsou ke stažení  na  této stránce, nebo budou k dispozici v tištěné podobě v budově Základní školy ve Velkých Heralticích v době zápisu 12.4.2024, kde je budete moci vyplnit a současně odevzdat.
  • Upozorňujeme, že neoddělitelnou součástí žádosti o odklad povinné docházky jsou doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského (odborného) lékaře.
  • Přehled přijatých žáků škola zveřejní na svých stránkách od 30. dubna 2024 a na hlavních dveřích budovy školy.
  • Případné nejasnosti je možné konzultovat na telefonním čísle 553 663 181, 553 663 978 nebo 776 044 406

Tiskopisy ke stažení

2. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon). 

3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je kapacita školy.

4. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Ředitelka rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.

5. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).  

Zápis do 1. tříd a správní řád

Správní řízení

Na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku a o odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (viz § 165 odst. 2 školského zákona), neboť se zde zakládá právo (povinná školní docházka) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu. 

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné školní docházky.