Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

 Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách heraltické základní školy, na kterých najdete užitečné informace, dokumenty, její historii, fotografie…

Chceme informovat o naší škole nejen rodiče našich žáků, ale i ty , kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Budeme velmi rádi, když se seznámíte i prostřednictvím internetu s naší školou. Kdykoli Vás uvítáme i osobně, seznámíme Vás se školou, způsobem výuky , mimoškolní činností, s prací školní družiny apod.

celý text >>

 

 

Aktuality

Antigenní testování žáků na Covid-19

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády proběhne v naší škole ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 preventivní antigenní testování žáků na Covid-19.  Pokud žák v den testu ve škole chybí, absolvuje jej první den po návratu do školy.

Kdo se testuje?
Všichni žáci, kteří nesplňují podmínku ONT (očkování, prodělání nemoci, test).

Kdo se netestuje?
Osoby s ukončeným očkováním (tj. 14 dní od poslední dávky očkování), potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst (PCR test starý max. 72 hod., antigenní test starý max. 24 hod.)
Příslušný doklad předloží žák třídnímu učiteli (pokud tak neučinil již dříve).


Žáci, kteří nepodstoupí preventivní testování a nevztahuje na ně příslušná výjimka (ONT), mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (tedy i ve výuce), nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy a nesmí zpívat. Roušku si mohou sundat, pokud budou jíst a pít.

Všichni žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (tj. chodby, šatny, toalety apod.)

 

Výsledky voleb do Školské rady

Na základě výzvy ředitele Základní školy ve Velkých Heralticích proběhly dne 19.10.2021  volby do školské rady s těmito výsledky:

 

Počet vydaných obálek:                57

Počet odevzdaných obálek:          57

 

Počet platných hlasů:                       66

Počet neplatných hlasů:                   0

 

Pořadí kandidátů:

1. Mgr. et Mgr. Veronika Charvátová                     36 hlasů (63,2%)

2. DiS. Lenka Urbanová                                          30 hlasů (52,6%)

 

Návod k aplikaci Bakaláři

Návod je dostupný - zde.

 

 

Pravidla hodnocení žáků v době distanční výuky

Do hodnocení žáků budou zahrnuty známky získané během přímé výuky ve škole, ale také známky z období distančního vzdělávání. Po dobu uzavření školy bude hodnocen zejména aktivní přístup k plnění povinností, tedy včasné a kvalitní vypracování zadaných úkolů prostřednictvím internetové komunikace a rovněž aktivní účast na videokonferencích. Klasifikovány mohou být písemné i ústní projevy žáků. 

Během videokonferencí je nepřípustné nevhodné chování žáků, je zakázáno vyjadřovat se vulgárně, chatovat se spolužáky, používat mobilní telefon, svačit, připojovat se opožděně či se předčasně záměrně odpojovat z videokonference. Žáci musí pracovat podle pokynů pedagoga a po celou dobu online výuky mít zapnuté kamery a mikrofony.

Rodiše budou o výsledcích vzdělávacího procesu informování prostřednixtvím on-line třídní schůzky s třídním učitelem, rodičům budou zaslány emailem průběžné výsledky hodnocení prospěchu a chování žáků.

 

Pravidla distančního vzdělávání

Celé znění pravidel naleznete - zde.

Opatření proti nákaze

Vážení rodiče,

z důvodu přísných hygienických opatření do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest). Neposílejte proto děti s těmito příznaky do školy. Pokud se tyto příznaky onemocnění objeví u dítěte ve škole, budeme dítě ihned izolovat a Vás kontaktovat. Děkujeme.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci budou od 10.9.2020 ve společných vnitřních prostorách školy povinné ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Vybavte prosím žáky některým z těchto ochranných prostředků.

 

Šablony II - zapojení školy do projektu

* - pro zvětšení klikněte na obrázek

LES VE ŠKOLE

Výzva - „Inkluze v ZŠ Velké Heraltice“

Zapojení naší školy do projektu „Výzva č. 02_16_022“  s názvem „Inkluze v ZŠ Velké Heraltice“

 – projekt je zaměřen na

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • společné vzdělávání dětí a žáků
 • usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
 • podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků. 
 • Do tohoto projektu jsou zapojeny i MŠ Velké Heraltice a Sádek - šablony

  • „Chůva“
  •  „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ“
  •  „Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ“
  •  „Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ“).

   

  ZŠ realizuje šablony

  • „Školní asistent – personální podpora ZŠ“
  •  „Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP“
  •  „Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi“
  •  „Čtenářský klub“.
   Projekt byl zahájen 1.2.2017 a bude  ukončen 31.1.2019.

 

 

celý text >>